Logowanie do systemu

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Bank ustala godzinę graniczną -14.30 po której dla wyliczenia maksymalnego czasu realizacji płatności, otrzymane przez Bank zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.
2. Użytkownik systemu może dysponowac rachunkiem 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z tym, że złożone dyspozycje będą księgowane przez Bank na rachunku Posiadacza rachunku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Banku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Transakcje płatnicze złożone po godzinach pracy Banku, bądź w dni ustawowo wolne od pracy będą obciążać rachunek Posiadacza w pierszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zlecenia.

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera
  3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bspawlowice.pl do paska adresowego przeglądarki

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem dzwoniąc pod numer 324722320

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.